Madde 1- Taraflar
1.1. satıcı
Doktor Et

1.2. Alıcı
Adı – soyadı/TC.Kimlik No
Adres
Telefon
e-posta

Madde 2- Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Satış ve Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı’nın elektronik ortamda Satıcı’ya ait https://doktoret.com web sitesinde siparişini verdiği mallara ilişkin olarak satış fiyatları ile belirtilen ve Sözleşme’de belirtilen temel niteliklere sahip mal ve hizmetler.
Alıcı, Satıcı tarafından açıkça bilgilendirildiğini ve satıcının adı, unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, vergideki satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. , ödeme koşulları, teslimat koşulları vb. satışa konu mal/hizmetlerle ilgili şikayet ve itirazın nereye yapılacağı ve cayma hakkının nasıl yapılacağı da dahil olmak üzere resmi makamlar hakkında gerekli tüm ön bilgileri bilmektedir. bu haktan yararlanır; ön bilgileri elektronik ortamda teyit eder ve daha sonra işbu Sözleşme hükümlerine göre mal/hizmet siparişi verir. https://doktoret.com web sitesinde yer alan ön bilgiler ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu / Ürün / Ödeme / Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda satın alınan ürün/ürünlerin cinsi, modeli, miktarı, satış fiyatı, ödeme koşulları, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo/kargo ücreti aşağıdaki gibidir. Fatura kesilecek kişinin bu sözleşmeyi yapan kişi ile aynı olması gerekmektedir. Aşağıdaki bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, eksik veya yanlış bilgi vermekten doğacak her türlü zarar ve ziyanı, buna bağlı tüm sorumluluklar dahil olmak üzere, tamamen tazmin etmeyi kabul eder.
Satıcı, Alıcı tarafından sağlanan bilgilerin gerçeğe uygun olmaması durumunda gerekli gördüğü durumlarda siparişi durdurma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve mail adresi ile sipariş ile ilgili bir sorun tespit edilmesi veya Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda; Alıcının bu süre içinde Satıcı ile iletişime geçmesi beklenmektedir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir yanıt alınamaması durumunda Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için ilgili siparişi iptal edecektir.
Satın Alınan Ürün(ler)
Ürün adı, kodu: … adet.
Toplam Satış Bedeli: …. –TL/USD/EURO
Ödeme Şekli: Kredi Kartı / NAKİT
Alıcı:
Telefon:
Teslimat adresi:
Fatura Kişi/Şirket:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik Numarası:
Kargo ücreti: … -TL/USD/EURO

Madde 4- Sözleşme tarihi ve Mücbir Sebep
Sözleşme Tarihi ../../…. alıcı tarafından verilen siparişin tarihi.
Doğal afetler, savaş, terör, ayaklanmalar, mevzuat değişikliği, müsadere veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli arıza vb. ile Tarafların makul kontrolü dışında olan ve var olmayan veya edilemeyen sebepler. Taraflardan birinin veya her ikisinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini önleyen ve/veya geciktiren, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte beklenen haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bir mücbir sebep olayı ile karşı karşıya kalan Taraf, diğer Tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir. Tarafların ifası, bir mücbir sebep olayının süresi boyunca askıya alınacaktır.
Taraflar, mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlü olmayacaklardır. Bir mücbir sebebin 30 (otuz) gün boyunca devam etmesi halinde], Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Esas ve Usulleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini mücbir sebep halleri dışında yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük hiç kimse https://doktoret.com üzerinden online alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcı’nın bu sözleşmede belirttiği yaşı esas alacaktır. Ancak Alıcı’nın yaşının yanlış veya yanlış yazılmasından dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.3. https://doktoret.com, bu sitede yer alan bilgilerin sistem arızasına dayalı fiyatlandırma ile ilgili olabilecek yazım hataları veya yanlışlıklar içermesi durumunda sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, herhangi bir tasarım veya sistem arızası veya yetkisiz kullanıcılar tarafından yapılan uygunsuz müdahaleler nedeniyle internet üzerindeki fiyatlandırma, promosyon ve tekliflerle ilgili olabilecek hatalardan Satıcı sorumlu değildir. Sistem arızasına dayalı olarak Satıcıya karşı herhangi bir hak talebinde bulunulmasına izin verilmeyecektir.
5.4. https://doktoret.com üzerinden online alışveriş yaparken kredi kartı (Visa, Master Card vb.) veya banka havalesi kullanabilirsiniz. İlgili havalesi, sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde tam olarak yapılmayan siparişler iptal edilir. Bir siparişin işleme alınma zamanı, sipariş verme zamanı değil, kredi kartınızla gerekli ödemenin yapıldığı veya banka havalenizin (elektronik havale – EFT) güvenli bir şekilde banka hesaplarına yatırıldığı andır. . Müşteri hizmetleri ile görüşmeden banka havalesi veya posta çeki ile yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, mücbir sebep halleri dışında işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle işbu sözleşme hükümlerini teyit ettiğini ve tüm ödemelerini bu sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun olarak yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, Satıcı’nın adı, unvanı, adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, vergideki satış fiyatı, ödeme koşulları, koşulları hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. Satışa konu mal/hizmetlerle ilgili şikayetlerini ve itirazlarını nereye ileteceği, cayma hakkı ve bunlardan nasıl yararlanılacağı da dahil olmak üzere resmi makamlar hakkında gerekli tüm ön bilgileri bilmektedir. kendisi bu hakka sahip değildir ve bu ön bilgileri https://doktoret.com web sitesi aracılığıyla teyit etmiştir.
6.4. Alıcı, bir önceki maddeye bağlı olarak https://doktoret.com /shipping-returns ve https://doktoret.com /quality-care adreslerinden satın alma siparişi, ödeme koşulları, ürün kullanımı ile ilgili bilgileri okuduğunu beyan eder. uyarılar da dahil olmak üzere olası durumlara karşı alınan ve son olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verilen talimat ve tedbirlerdir.
6.5. Alıcı, ürünü iade etmeye çalışırken, iade edilen ürünün kullanılmamış, teslim alındığına dair fatura aslı ve irsaliyesi ile aynı durumda ve orijinal ambalajında ​​olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş / Ödeme Prosedürü
Emir:
Alıcı, alışveriş sepetindeki ürün/ürünlerin vergilerdeki (KDV) toplam tutarını (taksitli ise toplam taksit tutarını) teyit ettikten sonra, ödeme ilgili banka tarafından gerçekleştirilir.
Süreçte herhangi bir aksama olması veya kredi kartları ile ilgili herhangi bir sorun çıkması halinde, SATICI tarafından bilindiği sürece, Alıcı tarafından sözleşmede belirtilen telefon/faks/e-posta yolu ile Alıcı’ya bilgi verilecektir. . Ayrıca gerektiğinde Alıcı’nın bankası ile görüşmesi talep edilebilir. Bir siparişin işleme alınma zamanı, sipariş verme zamanı değil, kredi kartınızla gerekli ödemenin yapıldığı veya banka havalenizin (elektronik havale – EFT) güvenli bir şekilde banka hesaplarına yatırıldığı andır. .
Satıcı, sipariş edilen ürünü son derece haklı bir nedenle tedarik edemezse veya stok sorunları ortaya çıkarsa, Alıcı açıkça bilgilendirilir. Alıcı’nın böyle bir durumda teyidi olması durumunda, Alıcı tarafından aynı kalite/fiyatta başka bir ürün veya başka bir yeni ürün gönderilebilir. Veya taraflar teslimatın kaldırılmasını engelleyen koşulları bekleyebilir veya SATICI VEYA ALICI tarafından sipariş iptal edilebilir.
Sipariş edilen ürünün teslimatının imkansız hale geldiği durumlarda; Alıcı’ya bilgi verilir, tüm ödemeler geri ödenir, kendisine yükümlülük oluşturan belgeler en geç on gün içinde iade edilir ve sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda Alıcı, Satıcı’dan herhangi bir maddi ve manevi zarar talep etme hakkına sahip olmayacaktır.
Ödeme:
Kredi kartı bilgilerini paylaşmak istemeyenler için https://doktoret.com adresinden alışveriş nakit transferi ile yapılabilmektedir. Alıcı dilediği bankayı seçip havalesini yapabilir. Ödeme EFT ile yapılıyorsa; EFT’nin banka hesaplarına yatırıldığı tarih esas alınır. Alıcı, para transferinde göndericinin adını (faturadaki isim ile aynı olmalıdır) ve sipariş numarasını vermek zorundadır.
Alıcı’nın kredi kartının yetkisiz kişilerce yasa dışı kullanımı nedeniyle banka veya finans kuruluşu parayı Satıcı’ya ödemeyi reddederse, Alıcı teslim edilen ürünleri 10 (on) gün içinde Satıcı’ya göndermek zorundadır. Bu durumda kargo ücretleri Alıcı’ya aittir.
Alıcı kredi kartı ile ödemeyi tercih ederse; ALICI, ilgili faiz oranları ve temerrüt faizi hakkında bankadan aldığı bilgileri teyit edeceğini, faiz ve gecikme faizi hükümlerinin Banka ile ALICI arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. uygulanan mevzuat hükümleri.

Madde 8- Sevkiyat / Teslimat Prosedürü
Sevkiyat: Sipariş onayı için e-posta gönderildiğinde, ürün(ler) Satıcının mutabık kaldığı kargo şirketi ile Alıcı’nın adresine teslim edilecektir.
Teslimat:
Ürünler, Satıcı’nın anlaştığı kargo şirketi ile Alıcı’nın adresine teslim edilecektir. Satıcı, sipariş onay e-postası gönderildikten ve sözleşme yapıldıktan sonra 30 (otuz) gün içinde ürünü teslim eder. Satıcı, Alıcı’ya sabit bir veri taşıyıcısı veya yazılı belge ile bildirimde bulunmak suretiyle bu süreyi (en fazla) 10 gün daha uzatabilir.
Ürünler kargo firmasının kapsamadığı alanlara telefonla aranabilir kargo olarak gönderilir.
Teslimat adresinin hafta boyunca bir gün içinde kargo firmasının teslimatları arasında olması, teslimat bilgilerinin yanlış veya eksik olması, doğal afet gibi sosyal veya doğal olayların olması durumunda teslimat süresi uzayabilir. Bu uzantılar Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk getirmez. Gönderen kişinin teslim almayı reddettiği durumlardan, gönderen kişinin teslimat anında bulunmaması durumunda ekstra kargo masraflarından ve teslimat adresi ile ilgili yanlış bilgiden Satıcı sorumlu değildir. Ürün(ler)in mutabık kalınan zamanda teslim edilmemesi durumunda Alıcı, derhal [email protected] aracılığıyla Satıcının müşteri hizmetlerine bilgi vermekle yükümlüdür.
Paketin hasarlı olması durumunda Alıcı, hasarlı paketi teslim almamalı ve kargo görevlisine tutanak tutturmalıdır. Kargo görevlisi paketin hasarlı olduğunu kabul etmezse; Alıcı, paketi açıp kontrol ettirerek kargo görevlisine tutanak tutturma hakkına sahip olacaktır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilir. Paket alınmamış ve resmi tutanak düzenlenmiş ise raporun bir kopyası derhal Müşteri Hizmetleri’ne ([email protected] ) gönderilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür
Ürün İadesi:
Alıcı, malı teslim aldığı günden itibaren yedi gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai masraf ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için, ALICI’nın, ürünün 2 adet fatura sayfasının bir nüshasını, alt kısmında iade için ayrılmış olan boşluğu eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi, malın alıcıya teslim edildiği günden itibaren başlar. İade masrafları Alıcı’ya aittir.
Siparişler, Alıcı’nın kişisel ihtiyaçlarına veya isteklerine göre özel olarak hazırlanmışsa, Alıcı’nın cayma hakkı yoktur.
Ürün ile birlikte iade bildirimi ve fatura Satıcı’ya ulaştıktan sonra; tüm ödemeler geri ödenir, Alıcı’ya borç niteliğindeki belgeler en geç on gün içinde iade edilir ve sözleşme feshedilir.

İade edilen ürünün değerinde meydana gelebilecek olası düşüş, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak, değer kaybı Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa, Alıcı’nın bu zararı Satıcı’ya tazmin etmesi gerekir.
Yanlışlıkla satın alınan ürünler için genel iade süresi de yedi gündür. Bu süre içerisinde; ürünün ambalajı açılmış, kullanılmış veya hasarlı ürünler iade olarak kabul edilmeyecek ve bedeli geri ödenmeyecektir.
Yanlışlıkla satın alınan ürünler için; ürünün ambalajı açılmış, kullanılmış veya kırılmış veya hasar görmüş vb. gibi durumlarda ve ürün daha önce teslim alınan orijinal ambalajı ile aynı durumda değilse iade kabul edilmeyecek ve bedeli iade edilmeyecektir.
Ürün iadesi için öncelikle müşteri hizmetleri bilgilendirilmelidir. İade edilen ürünün gönderilme bilgisi Satıcı tarafından müşteriye iletilir. Daha sonra yukarıda belirtilen diğer işlemler tamamlandıktan sonra iade edilen ürünün teslimatı, Satıcı’nın ürünü göndermiş olduğu aynı kargo firması ile yapılmalıdır. Ürünün işbu sözleşmede belirtildiği şekilde iade edilmesi durumunda iade kabul edilir ve ödeme kredi kartı/banka hesabına iade edilir. Ürün iade edilmedikçe ödeme iadesi yapılmayacaktır. Ödemenin banka hesabına yansıması bankanın sorumluluğundadır.
Alışverişin kredi kartı ve taksitli yapılması durumunda, kredi kartı iade prosedürü, alıcının ürünü satın almak için talep ettiği taksit tutarı baz alınarak banka tarafından düzenlenir. Alıcı tarafından Banka POS üzerinden yapılan taksitli ödemelerde kredi kartına iade yapılması durumunda; Satıcı tarafından ödemenin tamamı tek seferde bankaya yapıldıktan sonra, talep edilen iade tutarı ilgili tarafları zor durumda bırakmamak için banka tarafından ilgili sahibinin hesabına tekrar taksitli olarak aktarılır. Alıcının ödediği taksit tutarları satın alma işlemi iptal edilene kadar iade edilecek ve Alıcının kredi kartına asıl ödeme yönteminde olduğu gibi otomatik olarak kredi yüklenecektir; her ay kredi kartına otomatik olarak kredi uygulanacaktır ve taksit sayısı kadar ay sayısına kadar mevcut borçtan düşecektir.
Ödemesi kredi kartı ile yapılan ürün ve hizmetlerin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ödemenin nakit olarak iadesini düzenleyemeyecektir. Ödemenin iadesi söz konusu olduğunda, Satıcı ilgili yazılım üzerinden işlemleri gerçekleştirecektir; Satıcı’nın ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olması, Alıcı’ya yukarıda belirtilen prosedüre göre herhangi bir nakit ödeme yapamaması nedeniyle, Alıcı tarafından yukarıda belirtilen prosedüre uygun olarak bir defada bankaya yapılan ödemenin tamamı.

Madde 10-Garanti
Talimatlara uygun olarak kullanılan ve temizlenen ürünler, her türlü imalat hasarına karşı 2 (iki) yıl boyunca aşağıdaki koşullara göre garanti altındadır. Satıcının sorumluluğu sadece 4077 sayılı Kanuna tabi olan Alıcıya aittir. Ticari nitelikleri haiz olanlar Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir.

Madde 11- Gizlilik
Kredi kartları ile ilgili hiçbir bilgi saklanmayacaktır. Sadece provizyon alınması için bankaya güvenli bir şekilde iletilir ve provizyon alındıktan sonra sistemden silinir. Vermiş olduğunuz diğer bilgiler (e-posta adresi, mail adresi, telefon numarası vb.) üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır ve standart ürün teslimat ve bilgilendirme prosedürleri dahilinde hizmete sunulacaktır.

Satıcı bu bilgileri ancak yasal/idari bir zorunluluk olması durumunda açıklayabilir. Satıcı, bir soruşturma yapılması durumunda bu bilgileri yasal mercilere açıklama hakkını saklı tutar. Satıcı, bazen müşterinin onayını aldıktan sonra markanın yaptığı kampanya ve promosyonlar hakkında müşteriyi bilgilendirmek için müşterinin iletişim bilgilerini kullanabilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Halinde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yılın Aralık ayında ilan edilen değere kadar Gaziantep Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Kesin olarak sipariş verilmesi durumunda, Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yukarı git